დონაცია

დონაცია

 

   ზემო აჭარის ეთნო-კულტურული ყოფის შემადგენელი ელემენტი და ადგილობრივი თემის ტრადიციული საქმიანობის ფორმაა - მემთეურობა, როცა ზაფხულის დადგომისთანავე, ოჯახებს პირუტყვი გამოსაკვებად ალპურ საძოვრებზე ანუ იალაღებზე მიჰყავთ და იქ გვიან შემოდგომამდე რჩებიან. სეზონურ დასახლებებში, გარე სამყაროსგან იზოლირებულად, ხის ფიცრულ სახლებში ცხოვრება, საქონლის მოვლა და ზამთრისათვის რძის პროდუქტების მომზადება საკმაოდ რთული და შრომატევადი საქმეა, რომელსაც ძირითადად ასაკოვანი ქალები ეწევიან.

  არსებულ სიძნელეებთან ერთად, კორონავირუსის გავრცელებამ და მისმა უარყოფითმა ფაქტორებმა, მემთეურების წინაშე ახალი საჭიროებებიც გააჩინა. აქედან გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია ზემო აჭარის საზაფხულო იალაღებზე მცხოვრები მემთეურებისათვის საზოგადოებრივი მხარდაჭერის გაძლიერება - იმ სოციალური სერვისების მიწოდება, რაც მათ ახალ გამოწვევებთან გამკლავებაში და სირთულეების დაძლევაში დაეხმარება.

   აღნიშნული ბლოგი ქმნის ონლაინ-პლატფორმას სოციალური რესურსების მობილიზების მიზნით და შესაძლებლობას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, წარმოჩენილი საჭიროებების მიხედვით, განახორციელონ კონტრიბუცია (მატერიალური/არამატერიალური) მემთეური ოჯახების დახმარების კუთხით, როგორც პროექტის აქტივობებში უშუალო ჩართულობით, ასევე ინდივიდუალურ რეჟიმში, მოიალაღეთა საინიციატივო ჯგუფებთან (საკონტაქტო ბაზა) დაკავშირების გზით.

 

 მწვანე სექტორი (პროექტი - სამთო ექსპრესი)

 ციალა ქათამიძე - 595 80 78 43

 

 საინიციატივო ჯგუფები:

თეთრობი (ხულოს მუნიციპალიტეტი)

ბეგლარ შაინიძე - 599 20 86 32

ომარ აბაშიძე - 598 09 10 33

რაულ მახარაძე 595 91 63 14

დიდი იაილა (ხულოს მუნიციპალიტეტი)

თამაზ შაინიძე - 598 17 23 45

ლამარა შანთაძე - 599 15 23 34

თამაზ ბოლქვაძე - 597 14 34 56

ბეშუმი - ვერხვნარი (ხულოს მუნიციპალიტეტი)

გიული დეკანაძე - 598 17 23 76

რამაზ ბოლქვაძე - 599 23 76 34

ჰედიე მელაძე - 598 23 65 94

გომისმთა (შუახევის მუნიციპალიტეტი)

მალხაზ ტაკიძე - 588 88 71 80

სულიკო ბოლქვაძე - 577 20 36 49

ზორტიყელი (ხულოს მუნიციპალიტეტი)

თემურ ირემაძე - 598 09 09 08

ჯუმბერ დეკანაძე - 599 63 25 98

ჯემალ ირემაძე - 599 34 87 29

ჩირუხი (შუახევის მუნიციპალიტეტი)

სულიკო ფუტკარაძე - 577 20 37 25

ვახტანგ ბოლქვაძე - 591 44 25 01

ემზარ ჯუმუშაძე - 577 17 57 19