დოკუმენტალური ფილმი

  საზაფხულო იალაღები აჭარის რეგიონის კულტურული კოლორიტის გამორჩეული ნაწილია, მემთეურობა საუკუნეების განმავლობაში დამკვიდრებული სოციალური პრაქტიკა და ეთნო-ინსტიტუტია. ის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და შრომატევადი საქმიანობაა, რომელსაც ძირითადად ქალები ახორციელებენ. ორგანიზაცია ,,მწვანე სექტორი“-ს პროექტის (სამთო ექსპრესი) ფარგლებში, ,,საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით, შპს ,,გაზეთი ბათუმელები“-ს მიერ მომზადდა დოკუმენტური ფილმი, სახელწოდებით: ,,ჩვენი ქალები - მთიდან“, რომელშიც ასახული იქნა საზაფხულო იალაღებზე სეზონურად მცხოვრები ქალების ისტორიები და მათი ყოველდღიური ყოფის სპეციფიკა. ფილმმა ერთის მხვრივ, ფართოდ წარმოაჩინა მემთეურთა ცხოვრების სტილი, მათი საძნელეები და საჭიროებები, ხოლო მეორე მხვრივ, ხაზი გაუსვა მთის თემში ქალის განსაკუთრებულ როლს, მის მენტალურ სიძლიერესა და საზოგადოებრივ ფუნქციას.